Hoe zit het met geluid en slagschaduw?

Op 10 oktober 2018 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport waarin het waarschuwt voor de gezondheidsrisico’s van te veel omgevingsgeluid. Het rapport heeft aandacht voor de impact van het geluid van auto-, trein en vliegverkeer en formuleert ook aanbevelingen voor het geluid van windturbines.

Aanbevelingen gerespecteerd

De WHO beveelt aan dat het geluid van een windturbine, gemeten over een hele dag, niet meer bedraagt dan 45 decibel. Dat is goed nieuws, want in Vlaanderen ligt de wettelijke geluidsnorm voor windturbines in woongebied nu al op 43 decibel (overdag) en 39 decibel (’s nachts). In Wallonië  ligt de wettelijke norm op 45 decibel (overdag) en 40 decibel ('s nachts). Drie decibel minder zorgt trouwens al voor een halvering van het geluid. We blijven in Vlaanderen dus substantieel onder de WHO-norm en al onze windturbines, zowel in Vlaanderen als Wallonië, respecteren deze strengere geluidsnormen. 

Overleg met buurtbewoners

Eoly houdt bij de bouw van windturbines overigens altijd rekening met de impact op eventuele buurtbewoners. Hierbij gaan we met hen in gesprek en werken we samen aan een constructieve oplossing voor eventuele hinder. Zo plaatsen we bijvoorbeeld ‘haaientanden’ op de wieken van de turbines om het geluid nóg meer te dempen en worden de turbines uitgeschakeld bij stormweer.

Ook voor slagschaduw nemen we onze voorzorgen. Zo worden onze windmolens automatisch uitgeschakeld zodat de omwonenden maximum 8 uur per jaar slagschaduw kunnen ervaren. Dit alles zorgt ervoor dat de buurtbewoners zo min mogelijk hinder ondervinden.