Windproject Rebaix/Bouvignies : druk bijgewoonde infosessie van Eoly Coöperatie

Voorbije maandag, 20 november 2017,  woonden meer dan 160 geïnteresseerden de infosessie van Eoly Coöperatie rond burgerparticipatie in het windproject van Rebaix/Bouvignies bij. Na de voorstelling van het project en het aanbod van Eoly Coöperatie kregen alle aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen.

Het windproject omvat de bouw van 4 windturbines met een maximale hoogte van 150 meter en situeert zich in de nabijheid van autosnelweg A8. Het project beantwoordt aan de criteria die door de Waalse overheid werden opgesteld en kan rekenen op een uitstekende windopbrengst. De realisatie van het project zorgt voor een substantiële bijdrage in het terugdringen van schadelijke emissies zoals CO2. Eén van de windturbines zal openstaan voor directe burgerparticipatie via Eoly Coöperatie. De inwoners van Ath krijgen als eerste de mogelijkheid om mee te investeren. Op deze manier werken ze mee aan een duurzame toekomst én profiteren ze van de opbrengst van de windturbine in de vorm van een jaarlijks dividend.

Update december 2017: lees meer.