Over ons

Wie zijn we?

Om je volledig te kunnen meenemen in het verhaal van Eoly Coöperatie starten we best bij het begin. En dat begin ligt bij Colruyt Group, een familie van bedrijven waar duurzaam ondernemen in het DNA zit. Al vanaf het prille begin wil Colruyt Group vanuit zijn economische activiteit meerwaarde creëren voor mens en milieu.

Al snel besliste Colruyt Group dat ze de energie die ze verbruiken, duurzaam willen opwekken. In 1999 plaatste de groep zo de allereerste windturbine in Halle. Uiteindelijk ontstond in 2015 Eoly, de duurzame energieproducent en -leverancier van Colruyt Group. Eoly verduurzaamt het energieverbruik van Colruyt Group en investeert daarom onder meer in windturbines, zonnepanelen en een warmtekrachtkoppeling.

De klimaatverandering is echter een uitdaging voor de hele maatschappij. Daarom vindt Colruyt Group het belangrijk om ook de omwonenden van windturbines actief te betrekken. Zo is in 2016 Eoly Coöperatie ontstaan.

Eoly Coöperatie cvba werd sinds 1 april 2016 erkend door de Nationale Raad voor de Coöperaties. De erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken.

Wat doen we?

 

Via Eoly Coöperatie stellen we windturbineprojecten open voor participatie. Beslis je om mee te investeren? Dan help je zo de energievoorziening in ons land te verduurzamen. Nadat de vergunningen van een nieuw windturbineproject verkregen zijn, kunnen eerst buurtbewoners een aandeel van de Coöperatie kopen. Daarna wordt de kapitaalophaling opengesteld voor alle andere geïnteresseerden. De coöperatie investeert vervolgens het verzamelde bedrag in een windturbine.

Eoly Coöperatie werkt voor de bouw en exploitatie van windturbines namelijk nauw samen met Eoly. Zij zorgen voor de nodige studies, voorbereidingen en de bouw van windparken. Op die manier wordt het risico en de voorgaande financiering van de ontwikkeling door Eoly gedragen. Eens de vergunningen er zijn, start de bouw van het windpark. Eoly Coöperatie wordt daarna eigenaar van één turbine.

 
 

Als coöperant word je mede-aandeelhouder van de windturbine en geniet je mee van de opbrengst. Eoly Coöperatie opent slechts een nieuwe kapitaalophaling indien er een nieuwe turbine bijkomt. Zo is er de zekerheid dat het geld van de coöperanten snel wordt geïnvesteerd en het ook snel kan renderen.

Momenteel hebben we 1 windturbine in Halle die operationeel is sinds 2017. Hierin investeerden 1200 coöperanten, waarvan de jongste 2 jaar was en de oudste 92 jaar. 32 % van die coöperanten zijn omwonenden van de windturbine.

Waarom investeren in Eoly Coöperatie?

Investeren in Eoly Coöperatie biedt meerdere voordelen. Je draagt bij tot de verduurzaming van je leefomgeving en steunt het lokale draagvlak voor windenergie. Aangezien je direct participeert, word je rechtstreeks mede-eigenaar van de windturbine en heb je recht op een eventueel dividend. Je krijgt medezeggenschap in de algemene vergadering en je krijgt jaarlijks de mogelijkheid om uit de coöperatie te stappen, waarbij je recht hebt op de boekhoudkundige waarde van je aandeel (het ‘scheidingsaandeel’).

Daarnaast werken we nauw samen met Eoly dat de risico’s voor de ontwikkeling draagt. We kunnen leunen op hun expertise, de middelen worden efficiënter ingezet en de kosten worden verdeeld. Ook het lokale aspect maakt onze coöperatie onderscheidend.

Zo wordt een kapitaalophaling steeds georganiseerd naar aanleiding van een nieuw project en krijgen omwonenden van dat project en de inwoners van de betrokken gemeente(n) de expliciete voorrang om mede-eigenaar te worden van het project. Dit is een uniek model bij coöperaties met directe participatie, waarbij zulke voorrangsregels doorgaans niet gelden.

Bepalingen en voorwaarden aandeelhouderschap

  • De nominale waarde van een aandeel is € 250.
  • Bij een nieuwe kapitaalophaling zal telkens een uitgiftepremie worden berekend.
  • Ieder gezinslid kan intekenen op maximaal 20 aandelen.
  • Je hebt recht op een eventueel dividend. Het dividend kan volgens de huidige wettelijke regeling maximaal 6 % op jaarbasis per aandeel bedragen.
  • De opbrengst hangt af van de gezamenlijke prestaties van alle windturbines. Dit heeft als voordeel dat het risico gespreid wordt als één windturbine minder presteert.
  • Je kan jaarlijks uit de coöperatie stappen. Voor de terugbetaling wordt de waarde van je aandelen berekend op basis van het eigen vermogen van de coöperatie op dat ogenblik.
  • Als aandeelhouder heb je medezeggenschap op de Algemene Vergadering.

Nuttige documenten

De statuten

Dit is een officieel document waarin de rechten en plichten van de verschillende partijen binnen Eoly Coöperatie toegelicht worden.

Download
 

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een verdere aanvulling op de statuten van Eoly Coöperatie. Hierin worden de concrete regels rond de werking van de coöperatie uiteengezet.

Download
 

Bestuur van de organisatie

Via dit document komt u te weten hoe de coöperatie bestuurd wordt.

Naar de pagina