Ga terug

Bestuur van de organisatie

Onze coöperatie wordt bestuurd door de raad van bestuur, samengesteld uit minimum vier en maximum zes bestuurders, al dan niet vennoten. De bestuurders worden tijdens de algemene vergadering door de coöperanten gekozen en worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van bestuur vergadert minstens viermaal per jaar. Behalve de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, bezit de raad van bestuur alle bestuursbevoegdheden die nodig zijn om de coöperatie te besturen en het doel van de coöperatie te verwezenlijken.

Raad van bestuur

 • Piet Colruyt (voorzitter)
 • Bart Vander Elst
 • Koen Baetens
 • Jean de Leu de Cecil
 • Peter De Bonte
 • Robin Rys

Algemene vergadering

Als coöperant voer je in eerste instantie je zeggenschap uit via de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit alle coöperanten van Eoly Coöperatie. Ze komt minstens eenmaal per jaar samen. Als aandeelhouder heb je één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat je bezit.

 • De algemene vergadering bezit volgende bevoegdheden:
 • De bestuurders benoemen
 • De commissaris benoemen
 • De jaarrekening goedkeuren
 • Beslissen over de toekenning van dividenden
 • Kwijting verlenen aan de bestuurders voor het gevoerde beleid
 • De statuten wijzigen