Project Frasnes-lez-Anvaing

Eoly verkreeg de vergunning voor de bouw van 4 windturbines in Frasnes-lez-Anvaing. Deze vergunning is echter nog niet definitief en uitvoerbaar door een beroepsprocedure. Gezien het technisch sterk dossier is de kans reëel dat dit project gerealiseerd kan worden.

Het windpark situeert zich langs de autosnelweg A8/E429, dichtbij de kruising met de Ronsesteenweg (N60).  De windturbines zullen een vermogen hebben van maximum 3,45 MW en een maximale hoogte van 150 meter. Met de bouw van dit windpark vermijden we een jaarlijkse CO2-uitstoot van 6700 ton. Het park
zal op termijn het equivalent van het jaarlijkse energieverbruik van 6900 gezinnen produceren.


Investeer mee in duurzame energie


Eoly wil verder investeren in duurzame energie door de bouw van een windpark in Frasnes-lez-Anvaing. Indien het windpark er effectief komt, wordt Eoly Coöperatie eigenaar van een van de windturbines van dit gloednieuwe windpark. De inwoners van Frasnes-les-Anvaing zullen via Eoly Coöperatie mee kunnen
investeren, gevolgd door bestaande coöperanten en medewerkers van Colruyt Group. Indien het windpark is gebouwd, ben je als coöperant automatisch medeaandeelhouder van de windturbine van Frasnes-lez-Anvaing én van alle windturbines waarin voordien al werd geïnvesteerd.

Nieuws over dit project

Einde
2018
07/2017

Goedkeuring Permis Unique

De bevoegde instanties leveren de vergunning (Permis Unique) af.

02/2017

Weigering aanvraag Permis Unique door de bevoegde autoriteiten

De bevoegde autoriteiten weigeren , in eerste aanleg, de aanvraag  voor de Permis Unique. Eoly gaat in beroep. Het dossier blijft, ondanks de weigering, sterk en realistisch.

09/2016

Start openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek werd opgestart.

08/2016

Aanvraag bouw- en milieuvergunning

We dienen de bouw- en milieuvergunningsaanvraag (permis unique) in bij de bevoegde instanties.

Start
2016

Kerncijfers

2017

bouwjaar

Alle turbines

4

turbines

Aantal

150

meter

Maximale tiphoogte

6.700

ton CO2

Vermeden uitstoot

Investeer mee in duurzame energie

We stellen onze toekomstige windturbineprojecten open voor burgers die willen investeren in duurzame energie.

Hou me op de hoogte