Project Rebaix

De 3 nieuwe turbines in Rebaix zijn ondertussen volledig gebouwd en produceerde tijdens een testrun al de eerste kWh. “De bedoeling van zo’n testrun? Nagaan of alle onderdelen van de turbine goed functioneren en of alle instellingen volledig correct zijn. Dat is wel degelijk het geval.” Aldus Jonathan Martin, projectleider windpark Rebaix.
Ondertussen werd ook de elektrische infrastructuur van het park aangelegd en verbonden met het openbare net. Dit wil zeggen dat het tijd is voor de oplevering en indienststelling van de windturbine.
 
En terwijl we energie produceren, sparen we de natuur. We compenseren de bouw van het park met een voedergebied van 3 hectare in een straal van ongeveer 3 km rond de turbines. Akkervogels, kleine knaagdieren en insecten kunnen er veilig afgeschermd granen, plantjes, radijzen en erwten pikken en plukken.

 

Project ter participatie

Het verhaal van de participatie begint bij Eoly Energy.
Eoly Energy zorgt voor de nodige studies, voorbereidingen en de bouw van windparken. Op die manier wordt het risico en de voorgaande financiering van de ontwikkeling door Eoly Energy gedragen. Eens de vergunningen er zijn, start de bouw van het windpark. Eoly Coöperatie wordt daarna eigenaar van één turbine. Als coöperant word je mede-aandeelhouder van de windturbine en geniet je mee van de opbrengst. Eoly Coöperatie opent slechts een nieuwe kapitaalophaling indien er een nieuwe turbine bijkomt. Zo is er de zekerheid dat het geld van de coöperanten snel wordt geïnvesteerd en het ook snel kan renderen.

Nieuws over dit project

Einde
2020
12/2020

De windturbine is operationeel (indicatief)

De windturbine is klaar en kan elektriciteit produceren.

09/2020

Start kapitaalophaling

Vanaf 15 september 2020  zullen de inwoners van Ath en deelgemeenten kunnen intekenen.  
Vanaf 15 oktober 2020 kunnen ook andere geïnteresseerden intekenen.

03/2020

De werf wordt heropgestart

De bouw van het windturbinepark kan terug opgestart worden.

04/2019

Levering turbine-onderdelen vertraagd

Onze windturbineleverancier heeft vertraging met het leveren van de turbine-onderdelen. Hierdoor is de timing van het project onzeker. De bouw van het windturbinepark wordt met minstens 4 maand uitgesteld. De elektrische werken blijven wél doorlopen en worden verwacht in september klaar te zijn.

03/2019

Start werken

De werf wordt opgestart voor civiele en elektrische werken.

10/2018

De vergunningen en toelatingen zijn definitief

Eoly voorziet de bouw van een park met 3 windturbine in 2019. 1 windmolen is bestemd voor Eoly Coöperatie.

12/2017

Eoly verkrijgt vergunning van Waalse overheid

Eoly verkrijgt de nodige vergunningen voor de bouw van 3 windturbines in Rebaix/Bouvignies (Ath).

08/2016

Aanvraag bouw- en milieuvergunning

We dienen de bouw- en milieuvergunningsaanvraag in bij de bevoegde instanties.

Start
2016

Kerncijfers

3

turbines

Aantal

150

meter

Maximale tiphoogte

7000

ton CO2

Vermeden uitstoot

Investeer mee in duurzame energie

We stellen onze toekomstige windturbineprojecten open voor burgers die willen investeren in duurzame energie.

Hou me op de hoogte